Balustrady produkcja i montaż Rybnik
Oryginalne rozwiązania, projekty na zamówienie
barierki i poręcze do schodów
poręcze na podjazdach dla niepełnosprawnych
jQuery Slider


        podatek VAT w budownictwie «
        

 

    

                        Szanowni Państwo montaż balustrad zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych dokonywany w ramach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, wykonywany w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT.Stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo to rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

Natomiast nie zalicza się do niego:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
     
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

 

        
        
        

 

 

 Produkcja i Montaż balustrad i poręczy balkonowych INOXSTAL © 2015 entro24.com