różnica AISI 304,316 «
        

Dobór stali nierdzewnej będzie w tym przypadku zależny od atmosfery zewnętrznej. W zależności od umiejscowienia instalacji (tereny przybrzeżne, atmosfera przemysłowa, obszary wiejskie, itd.) barierki można wykonać ze stali AISI 304 lub 316. W większości przypadków wystarcza stal typu 304, ale ze wzglądu na panujące warunki środowiskowe może wystąpić konieczność użycia stali typu 316.

Z praktyki wynika, że stale nierdzewne z grupy typu AISI 304 stanowią najlepszy wybór, zarówno pod względem odporności korozyjnej i kosztów, do użycia w atmosferze wiejskiej daleko od morza. Odnosi się to także do obszarów w pobliżu morza i przestrzeni miejskich, jeżeli ich korozyjność jest niska lub umiarkowana. Jednak w obu obszarach atak korozyjny może być wystarczająco ostry, aby wymagane było użycie stali typu 316. W atmosferach przemysłowych zawsze należy rozważać zastosowanie stali typu 316. Zarówno w atmosferze przemysłowej jak i w pobliżu morza, jeżeli dominują niekorzystne warunki eksploatacji (wysoka wilgotność i temperatura, agresywne zanieczyszczenia w atmosferze) może być konieczne użycie stali o odporności korozyjnej wyższej od stali typu 316.

Sposób obróbki obu gatunków stali niczym się nie różni, a różnica w cenie wynika z wyższego stężenia pierwiastków stopowych w stali typu AISI 316. Jest ona około 25-35% droższa od stali AISI 304.

Jaki jest skład chemiczny stali nierdzewnej AISI 304?

Skład chemiczny: C < 0,03%; Si < 1,0%; Mn < 2,0%; P < 0,045%; S < 0,015%; N < 0,011%; Cr = 18,0%-20,0%; Ni = 10,0%-12,0%

 

Jaki jest skład chemiczny stali kwasoodpornej AISI 316?

Skład chemiczny:  C < 0,07%; Si < 1,0%; Mn < 2,0%; P < 0,045%; S < 0,015%; N < 0,011%; Cr = 16,5%-18,5%; Mo = 2,0%-2,5%; Ni = 10,0%-13,0%

 

Czy stal nierdzewna jest magnetyczna?

Magnetyczność stali nierdzewnych jest ściśle uzależniona od struktury krystalicznej stali, stale o strukturze ferrytycznej, martenzytycznej, ferrytyczno-austenitycznej (duplex) są magnetyczne. Austenityczne stale nierdzewne (np. 302, 304, 316) są niemagnetyczne, ale w wyniku umocnienia przez zgniot mogą wykazać pewien niewielki stopień własności magnetycznych. W przypadku silnie odkształcanych plastycznie elementów zjawisko jest związane z powstawaniem fazy martenzytycznej, która jest magnetyczna i powoduje, że stal zaczyna przyciągać magnes.

 

        
        
        

 

 

 Produkcja i Montaż balustrad i poręczy balkonowych INOXSTAL © 2015 entro24.com